Ключове

  • Локальна, орієнтована на конкретні виклики кооперація зацікавлених сторін з громадського, муніципального та бізнесового секторів, уможливлює швидке створення просторів для проживання шляхом ремонту та переобладнання об'єктів комунальної чи державної власності (дитсадки, школи, гуртожитки) або приватних об’єктів (колишніх готелів) на доступне тимчасове житло для ВПО.
  • Утворення організації-оператора (ГО, БФ чи ТОВ) та/або створення спільноти мешканців на базі таких обʼєктів, які своєю чергою створюють кооператив (знову таки у формі ГО чи ТОВ з відповідним статутом) для забезпечення спільного управління та прийняття рішень може бути оптимальним шляхом сталого розвитку і збереження соціальної функції житла в громадах.


Проект передбачав консультування для ГО Металаб в рамках проєкту Ко-Хати (створення житла для ВПО) і складався із аналізу поточного стану реалізації, мапування зацікавлених сторін (стейкхолдерів) та моделювання ймовірних сценаріїв майбутнього розвитку трьох проєктів житла для ВПО, включаючи ролі для стейкходерів та можливості фінансування. Зокрема за час консультування проведено ряд робочих сесій із замовниками, юристами, створено мапу стейкхолдерів, проведено SWOT-аналіз кожного кейсу та окреслено майбутні сценарії розвитку для кожного, включаючи позитивні, нейтральні та негативні сценарії на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу.

Матеріали/
Materials/
This is some text inside of a div block.
Проєктний звіт

Дослідження проектів Ко-Хати

Аналіз стейкхолдерів та моделювання сценаріїв розвитку житлових проектів для внутрішньо-переміщених осіб, створених в рамках проекту Ко-Хати (Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський)
Customer
Замовник
ГО Металаб
ГО Урбан Куратори
Team
Команда
Ігор Тищенко
Олександр Анісімов
Partners
Партнери
ГО Металаб
ГО Урбан Куратори
Дата
Date
15 лютого 2023